MUKI 16

MUKI 16

Kategorija:

14” BMX

  • Hi-Ten ovjesni okvir
  • V kočioni sistem
  • 1 brzina
  • Pomočni točak
  • Vjetrobran, Poklopac kotača